Hırvatistan’da Ticari Mal ve Yolcu Taşımacılığında Motorin İçin Ödenen Özel Tüketim Vergisinin Bir Kısmının İade Hakkı

Türkiye'deki ticari işletmelerin, Hırvatistan Cumhuriyeti'nde gayri nakdi ödeme yöntemiyle satın aldıkları motorin için ödedikleri ÖTV'nin bir kısmını Özel Tüketim Vergileri Kanunu'nun 105. maddesi uyarınca geri alabilecekleri hususundaki bilgiler.

01 Ara 2022

İşyerleri İçin Afet Farkındalık Eğitimi

Birliğimiz organizasyonunda 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 14:00'te internet üzerinden "İşyerleri için Afet Farkındalık Eğitimi" düzenlenecektir.

29 Kas 2022

Festivaller

30 Nisan-6 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek olan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, teknoloji yarışmaları için son başvurular 30.11.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

24 Kas 2022

2023/1. Dönemine İlişkin Engelli ve Eski Hükümlü Proje Başvuruları Başladı!

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarından; engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verilecektir.

18 Kas 2022

Görüş ve Teklifler

2023 yılı denetimlerinin daha etkin olabilmesi ve seçilen riskli ürünlerin en isabetli şekilde tespit edilebilmesi için özellikle tüketiciler, üreticiler ve kullanıcılar açısından ciddi risk taşıyan ve piyasa gözetimi ve denetimi çalışmalarında öncelik verilmesi gerektiğini düşündüğünüz ürünlerin en geç 20 Kasım 2022 tarihine kadar Birliğimize bildirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

18 Kas 2022

İtalya'ya İhracatta Firma Tahsilat Sorunları hakkında

Türkiye'deki bankadan İtalyan bankaya DHL aracılığıyla gönderilen belgelerin kargo şirketinde el değiştirerek ithalatçı firmanın eline geçtiği ve ödeme yapılmadan gümrüklerden eşyanın çekildiği, akabinde ithalatçı firmadan haber alınamadığı bilgisinin verildiği ifade edilmektedir.

14 Kas 2022

Kur Farkı Zararları

Sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı 2024 yılı başına kadar dikkate alınmayabilecektir.

10 Kas 2022

Almanya'da Aktif Aile Şirketlerinin Devralınması Hk.

Federal Almanya Cumhuriyeti'nde yeni neslin bulunmaması ya da aile şirketini devam ettirmemeye yönelmemesi nedeniyle birçok karlı şirketin, ticari faaliyetlerine devam edemediği ve ticari faaliyetlerinin önemli bir kısmını başka işletmelere devredeceği iletilmektedir.

07 Kas 2022

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik Hk.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından birliğimize iletilen ilgi yazıda, Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik'te düzenleme yapılması ihtiyacı duyulduğu ve bu amaçla taslak yönetmelik hazırlandığı ifade edilmektedir.

04 Kas 2022

Doğrudan Temin Yöntemi ile Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ Taslağı Hakkında Görüş

Kamu İhale Kurumu tarafından Birliğimize iletilen "Doğrudan Temin Yolu İle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ Taslağı" konulu yazı ekte yer almakta olup, bu kapsamda görüş ve değerlendirmeler talep edilmektedir.

02 Kas 2022

Arjantin-Türkiye Ticaret Odası hk.

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan elektronik postada Özgür Yücel Demir'in de içinde yer aldığı bir grup tarafından kurulan Arjantin-Türkiye Ticaret Odası (https://ccargtur.org/camara/) ile işbirliği kurulmasından imtina edilmesi tavsiye edilmektedir.

02 Kas 2022

Mesleğim Hayatım İş ve Staj Portalı

Bildiğiniz üzere Birliğimiz ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında Mesleğim Hayatım İş ve Staj Programı İş Birliği Protokolü imzalanmış olup öğrenci ve mezunlara ulusal ve uluslararası şirketler bünyesinde staj ve istihdam olanaklarının sağlanması amacıyla https://mhbasvuru.meb.gov.tr/login internet sitesi hazırlanarak kullanıma açılmıştır.

26 Eki 2022