Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize; sürdürülebilir rekabet gücünün oluşturulması ve rekabet üstünlüğü sağlayan kaynakların arttırılması noktasında danışmanlık yapmayı öncelikli hedef belirledik.

İletişim Bilgileri

Kurumsal Kimlik

Kurumsal Kimlik

Sayın Üyemiz;

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası kurumsal kimlik çalışmaları çerçevesinde; her sektörden tüccar, sanayici ve işadamlarından oluşan bini aşkın üyeye sahip olan Orhangazi TSO’ nun özel sektörün ortak sağduyusunu ifade eden akılcı ve her anlamda çağdaş değerlere sahip çıkan yenilikçi kimliğini öne çıkaran bir iletişim modeli benimsenmiştir.

Belirlenen iletişim modeli çerçevesinde oluşturulan kurumsal kimlik, Odamızın kendisini, görsel bütünlük içerisinde, tutarlı bir biçimde tanıtmasını ve ifade etmesini sağlayacaktır. Bu tanıtım kurumun amblem ve logosunun yer aldığı kamuya açık her noktada geçerlidir. Her uygulamadan önce, kurumsal kimliğin bütününden sorumlu ve onay yetkisi olan Birimimizden mutlaka onay alınması gerekmektedir.

Hazırlamış olduğumuz bu Rehber, Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası’nı temsil eden tüm grafik ve görsel ögelerin kullanımına ışık tutmaktadır. Rehberde bulunmayan ya da danışılması gereken konularda Odamız Kurumsal İletişim Birimine başvurulması gerekmektedir.

Kurumsal Kimlik Çalışmamız ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunar iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla.