Kayıtlı Üyeler

Sayın Üyemiz,

Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 85’inci maddesinin ek fıkrası “Ortak veri tabanında güncel olarak tutulan kayıtlardan oluşturulan Meslek gruplarına göre üye listeleri, internet sitesinde yayınlanır.” hükmünü içerdiğinden, Meslek gruplarına göre ayrılmış ve genel üye listelerimiz aşağıda olduğu gibidir.

(NOT: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Bilgi Edinme Kanunu ve TOBB görüşüne istinaden üyelere ait adres, telefon, TC kimlik no, askı durumu bilgisi ve benzeri kişisel veri sayıldığından, listelerde firma unvanı ve meslek grupları paylaşılabilmektedir.)

Saygılarımızla.

Dosyalar

  1.MESLEK GRUBU
  2.MESLEK GRUBU
  3.MESLEK GRUBU
  4.MESLEK GRUBU
  5.MESLEK GRUBU
  6.MESLEK GRUBU
  7.MESLEK GRUBU
  8.MESLEK GRUBU
  9.MESLEK GRUBU
  10.MESLEK GRUBU
  11.MESLEK GRUBU
  12.MESLEK GRUBU
  13.MESLEK GRUBU
  14.MESLEK GRUBU
  15.MESLEK GRUBU