Kooperatif İşlemleri

 

Müdürlüğümüzde yapılacak tüm Tescil işlemleri MERSİS Sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Ticaret Sicili Müdürlüğümüzde yapılan tescil işlemlerine ilişkin Ticaret Sicili Harcı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi İlan Ücreti ve Rekabet Kurumu (sermaye onbinde dört bedeli) ödemeleri Odamız veznesinde yapılmaktadır.

 

DESTEK VE BİLGİ için; 0 (224) 573 81 69 nolu telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Gamze Güney Ticaret Sicili Müdürü Dahili: 1114 g.guney@orhangazitso.org.tr
D.Halit Kırlı Ticaret Sicili Müdür Yrd. Dahlil: 1127 h.kirli@orhangazitso.org.tr

 

 
KURULUŞ
OLAĞAN GENEL KURUL
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
TASFİYEYE GİRİŞ
TASFİYE SONU KAPANIŞ
BELGELER

 

 

 


KURULUŞ

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) 

2) Ana Sözleşme  (İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğünce ve Sicil Müdürlüğünce onaylanmış ) (2 asıl)

3) İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü’nün izin yazısı ( aslı)

4) Temsile Yetkili Yönetim Kurulu Üyelerinin Kooperatif Ünvanı Altında Düzenlen Ticaret Sicili Müdürlüğünce Onaylanmış Görevi Kabul Ettiklerine Dair Ünvan Altında İmza Beyannamesi (1 adet asıl - 1 adet fotokopi).

5) Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi 

6) Sermayenin Sermayeni 1/4 ödendiğine dair taahhütname. (Koop Bloke Mektubu)

7) Yönetim Kurulu Üyelerinin fotoğrafı (1 adet)

Ticaret Rehberi Anket Formu (Ticaret rehberi anket formunu doldurarak firmanızı ticaret rehberine ücretsiz olarak kayıt ettirebilirsiniz. Ticaret Rehberi Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odasının üyelerine ücretsiz olarak sunduğu bir tanıtım hizmetidir.) 


 

OLAĞAN GENEL KURUL 

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) ( hazırlanacaktır.)

2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı  (2 Adet Noter onaylı )

3) Gündem-Yönetim Kurulu Kararı (1 asıl 1 fotokopi)

4) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi), (vekaleten katılan var ise vekalet belgeleri)

5) Genel kurula üyelerin davet edildiği elden tebliğ tutanağı, posta ile yapılan tebliğ, gazete ilanı vs.

6) İmza Beyannamesi - MERSİS’ten imza verisinin alınamadığı durumlarda fiziki imza beyanı - Ticaret Sicili Müdürlüğü Onaylı.

7) Bakanlık temsilcisi atama yazısı  (1 asıl)

8) Yönetim kurulu seçimi var ise görev bölümü yetki kararı  (Ticaret Sicili Müdürlüğü Onaylı)

9) Yönetim Kurulu seçimi yapılmış ise yönetim kurulu üyelerinin kimlik fotokopisi,

10) Denetim kurulu seçimi yapılmış ise denetim kurulu üyelerinin kimlik fotokopisi,


 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.)

2) Adres Değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı  (2 Adet Noter onaylı )

3) Taahhütname, 


 

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ  

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) 

2) Ana Sözleşme değişikliğine ilişkin Gündem-Yönetim Kurulu Kararı ( 1 asıl 1 fotokopi)

3) Ana Sözleşme değişikliğine ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 Adet Noter onaylı )

4) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (1 asıl)

5) Genel kurula üyelerin davet edildiği elden tebliğ tutanağı, posta ile yapılan tebliğ, gazete ilanı vs.

6) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi), (vekaleten katılan var ise vekalet belgeleri)

7)  Ana sözleşme tadiline ait bakanlık izin yazısı ( 1 asıl 1 fotokopi)

8) Tadil Metni (3 adet asıl) 

9) Yönetim kurulu seçimi var ise görev bölümü yetki kararı (Ticaret Sicili Müdürlüğü Onaylı)

10) Temsil Yetkisine Sahip Olanların Kooperatif Ünvanı Altında Düzenlenmiş İmza Beyannamesi (1 asıl – 1 fotokopi) (Ticaret Sicili Müdürlüğü Veya Noter Onaylı)


 

TASFİYEYE GİRİŞ 

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) 

2) Tasfiye giriş işlemine ait Gündem-Yönetim Kurulu Kararı ( 1 asıl 1 fotokopi)

3) Tasfiye giriş işlemine ait Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 Adet Noter onaylı )

4) Bakanlık temsilcisi atama yazısı  (1 asıl)

5) Genel kurula üyelerin davet edildiği elden tebliğ tutanağı, posta ile yapılan tebliğ, gazete ilanı vs.

6) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi), (vekaleten katılan var ise vekalet belgeleri)

7) Tasfiye kurulunun görev bölümü yetki kararı (Ticaret Sicili Müdürlüğü Onaylı)

8)  İmza Beyannamesi - MERSİS’ten imza verisinin alınamadığı durumlarda fiziki imza beyanı - Ticaret Sicili Müdürlüğü Onaylı.

9) Alacaklılara çağrı ilanı ( 2 adet) 

10) Alacaklılar Listesi (Tasfiyeye sürecinde yapılan ilanlar ve çağrılara rağmen ulaşılamayan ortaklar ve alacaklılar olursa alacak ve haklarının ödenebilmesi için Tasfiye Memurunca hazırlanan Alacaklılar listesinin sicil müdürlüğüne ibrazı gerekir.) 


 

TASFİYE SONU KAPANIŞ

1) Dilekçe 2 adet ( Şirket yetkilisi tarafından imzalı veya vekaleten imzalanmalı ve vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.) 

2) Gündem-Yönetim Kurulu Kararı ( 2 fotokopi)

3) Tasfiye sonu Genel Kurul Toplantı Tutanağı  (2 Adet Noter onaylı )

4) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (1 asıl)

5) Genel kurula üyelerin davet edildiği elden tebliğ tutanağı, posta ile yapılan tebliğ, gazete ilanı vs.

6) Toplantıda hazır bulunanların listesi ( 1 asıl – 1 fotokopi), (vekaleten katılan var ise vekalet belgeleri)

7) Tasfiye sonu mal beyanı (2 adet - Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmalıdır) 

8) Genel kurul tarafından onaylanmış son ve kesin bilanço (Tasfiye Memurları bilançonun  altına  "Şİrketin borcu, alacağı ve devam eden davası  yoktur" ibaresini yazarak imzalayacak, Tasfiye memurunca imzalanan ve genel kurula sunulan bilançoyu genel kurul adına toplantı başkanlığı imzalayacak) Bilanço için vergi dairesinden alınan damga vergisi makbuzu alınız.

NOT :

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde birer hafta ara ile yayımlanan ilanlardan, 3. ilanın üzerinden 09/08/2016 tarihinden önce tasfiyeye giren kooperatifler için 1 yılı, 09/08/2016 tarihinden sonra tasfiyeye giren kooperatifler için 6 ayı tamamladıktan sonra fesih kararı alınabilir. (Ayrıca kooperatifin ana sözleşmesinden tasfiye süresi kontrol edilmelidir.)

Tasfiye sonu tesciline gelirken Şirketin Tasfiye Halinde ünvanı ile çıkarılmış imza sirkülerinin Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir. ( Tasfiye tescili yapıldıktan sonra verilmiş ise aranmayacaktır.)


 

BELGELER;

Müdürlüğümüze yapılan Tapu Yetki Belgesi, İflas ve Konkordato Belgesi, Ticaret Sicili Tasdiknamesi, Firma Son Durum Belgesi, Yetki Belgesi, 111.madde belgesi ve dosya  sureti, 120.madde belgesi ve dosya sureti ve Bağ-Kur Sigortalılık Belgesi vb. belge başvurularında ilgili dilekçenin şirket yetkilisi/ firma sahibi tarafından kaşeli ve imzalı olarak ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

BELGE TALEP DİLEKÇESİ 

 

Mersis Üzerinden Elekronik imza ile E-Belge alma klavuzu 

Üyelerimiz aşağıda yer alan belgeler için bulundukları yerden elektronik ortamda başvurup, aynı ortamda e-imzalı alabilecektir

 * Ticaret Sicil Tasdiknamesi

* İflas ve konkordato belgesi

* Merkez nakli belgesi (TSY Md. 111)