• Azami Fiyat Tarifeleri

Azami Fiyat Tarifeleri

 

Sayın Üyemiz;

 

5174 sayılı TOBB Kanunu çerçevesinde çıkartılan "Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik" kapsamında;

Üyelerimizin bir dilekçeyle Odamıza başvurmaları halinde "Azami Fiyat Tarifeleri"düzenlenebilmektedir.

Orhangazi TSO üyelerin talebi üzerine veya doğrudan, tarifesi yapılacak mal ve hizmetler için, varsa bir önceki dönemde tespit edilmiş olan tarifedeki hadler üzerinden, gerekli maliyet hesaplarını yaparak yeni döneme ait tarifeleri hazırlar.     

Yeni bir tarife belirlenecek ise; ilgili meslek komitesinin görüşleri doğrultusunda azami fiyat tarifesi düzenlenmektedir. Tarifeler, yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayıyla yürürlüğe girer.

Bu kapsamda ilgili meslek komitelerimizin görüşleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuzun teklifi ve meclisimizin onayıyla belirlenen azami fiyat tarifeleri ekte olduğu gibidir.

İlgili üyelerimize önemle duyurulur.

Saygılarımızla...

Dosyalar

  2017 YILI - RAMAZAN PİDESİ AZAMİ FİYAT TARİFESİ.pdf
  2017 YILI KURTARICI-YED-İ-EMİN OTOPARK ÜCRETİ AZAMİ FİYAT TARİFESİ.pdf
  2016 YILI EKMEK AZAMİ FİYAT TARİFESİ.pdf
  2013 YILI TUVALET AZAMİ FİYAT TARİFESİ.pdf