Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize; sürdürülebilir rekabet gücünün oluşturulması ve rekabet üstünlüğü sağlayan kaynakların arttırılması noktasında danışmanlık yapmayı öncelikli hedef belirledik.

İletişim Bilgileri

İş Makinası Tescili

İş Makinası Tescili

 


Trafikte kaydı olmayan özel veya tüzel kişilere ait iş makinelerinin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 22. maddesi göre tescilinin yapılması; seferberlik ve savaş hali hazırlıkları çalışmalarına ışık tutmak, yurt savunması ile ilgili olarak, ülke içinde mevcut iş makinelerinin potansiyelinin bilinmesi ve devamlı olarak izlenmesidir.

 

 

Dayanak

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu.

18.07.1997 tarih ve 23053 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Karayolları Trafik yönetmeliği.

8.11.1983 tarih ve 18215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4.11.1983 tarih ve 2941 sayılı seferberlik ve Savaş Hali Kanununa gore, 16.07.1990 tarih ve 20576 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 24.05.1990 tarih ve 90/500 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü.

-Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği ile Maliye Bakanlığı arasında imzalanan 6.08.1985 tarihli protocol.

18.05.2005 tarih ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 26/n maddesi.

 

Tescilin Yapılması

Özel veya Tüzel kişilere ait iş makinaları odamız üyesi veya üyemiz olmayıp il sınırları içerisinde ise tescil işlemi yapılmaktadır.

 

İş Makinası Tescilinde İstenen Evraklar