Kapitan Andreevo Sınır Kapısındaki Laboratuvar Açılışı ve Laboratuvarda Analiz Edilecek Ürünler Hakkında

Kapitan Andreevo Sınır Kapısının 29/02/2024 tarihinde faaliyete başlayan Laboratuvar ve Laboratuvarda Analiz Edilecek Ürünler Hakkında

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza gönderilen 25/03/2024  tarih ve E-34221550-100-3253 sayılı yazıya ve  28/03/2024  tarih ve E-34221550-100-3365 sayılı yazıya istinaden;

Sofya Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, bitkisel ve hayvansal ürün taşıyan tırların numunelerinin Kapitan Andreevo Sınır Kapısında incelenmesine olanak sağlayacak bir laboratuvarın 29/02/2024 tarihinde faaliyete başladığı bildirilmektedir. Yazıda devamla, anılan laboratuvarın özellikle yaş sebze ve meyve nakliyecilerimizin sınırda bekleme sürelerini azaltacağı, ihracatçılarımızın maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini artıracağı ve de genel olarak sınır kapılarında daha fazla yük aracı işleminin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacağı ifade edilmektedir. Diğer taraftan, mezkur laboratuvarda günlük 30 – 40 numune işlenebildiği, numunelerin ürünlere bağlı olmakla birlikte 3 – 8 saat arasında analiz edildiği, cihazların yeni olması sebebiyle Mart ayının sonu gibi optimal kapasiteye ulaşılmasının beklendiği, optimal kapasitenin ise günlük yaklaşık 80 numunenin analiz edilmesi olduğu bilgisine yer verilmektedir. Kapitan Andreevo Sınır Kapısında faaliyetlerini sürdürecek laboratuvarın 01/03/2024 tarihi itibarıyla ise fiziken çalışmaya başladığı, an itibariyle günlük 30 – 40 numune işlenebildiği, numunelerin ürünlere bağlı olmakla birlikte 3 – 8 saat arasında analiz edildiği, cihazların yeni olması sebebiyle Mart ayının sonu gibi optimal kapasiteye ulaşılmasının beklendiği bildirilmiştir. Bu defa, Sofya Ticaret Müşavirliğimizden alınan ekli yazıda, Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı tarafından sınırdaki laboratuvarın işleyiş usullerine ilişkin bilgi verilmiş ve mezkûr laboratuvarda 2019/1793 sayılı Regülasyon kapsamında ülkemiz menşeli ürünlerin pestisit kalıntısı analizlerinin yapılabildiği, siyanür, salmonella, aflatoksin, pirolizidin alkaloit gibi spesifik maddelerin analizleri için ise muhtelif laboratuvarların yetkili olduğu hususu belirtilmektedir. Ayrıca, anılan sınır kapısından hızlı geçişlerin akamete uğramaması adına numune alım sıklıkları araç bazında değil de ürün bazında yapılmakta olduğundan, analizleri farklı laboratuvarlarda yapılacak ürünler ile analizleri Kapitan Andreevo'daki laboratuvarda yapılacak ürünlerin aynı araçlarda konumlandırılmamasında fayda görüldüğü belirtilmektedir. Bu itibarla, söz konusu duruma ilişkin olarak anılan ülke ile işbirliği yapan üyelerinize e-posta ile bilgilendirme yapılmasının ve ilave bilgi için ilgili Ticaret Müşavirliğimiz (sofya@ticaret.gov.tr) ile temasa geçilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.