Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olduğundan , EK'te ki taslak hakkında varsa görüş ve önerilerinizi odamıza iletilmesinden memnuniyet duyulacaktır ;

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza gönderilen 14/03/2024 tarih ve E-34221550-045.99-2791 sayılı yazıya istinaden;

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan  iletilen yazıda, Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olduğu ifade edilmektedir. Bahse konu taslak hakkında varsa görüş ve önerilerinizin odamıza (mustafa.findikoglu@tobb.org.tr) , (h.eroglu@orhangazitso.org.tr) 18 Mart tarihine kadar iletilmesinden memnuniyet duyulacaktır.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.