Yıllık İşletme Cetveli

Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin, bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren bilgilerin yer aldığı “Yıllık İşletme Cetvellerini” 30.04.2024 saat 23:59’a kadar e-devlet web sayfasında bulunan “Sanayi Sicil İşlemleri” uygulamasını kullanarak veya Bakanlık web sayfası “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” üzerinden elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir.

Sayın Üyemiz;

T.C. BURSA VALİLİĞİ İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından odamıza gönderilen 31/01/2024 tarih ve E-13059572-120.02.02-5477365 /16 sayılı yazıya istinaden;

Bilindiği üzere, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanun’un 5. maddesi gereği, Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin, bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren bilgilerin yer aldığı “Yıllık İşletme Cetvelini” her yılın ilk dört ayı içerisinde;1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında, e-devlet web sayfasında bulunan “Sanayi Sicil İşlemleri” uygulamasını kullanarak veya Bakanlık web sayfası “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” üzerinden elektronik ortamda vermeleri zorunludur. Süresi içerisinde, elektronik ortamda yıllık işletme cetvelini vermeyen Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelere; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanun’un 9. maddesi gereği, 2024 yılı içerisinde 8.322 (Sekiz bin üç yüz yirmi iki) TL idari para cezası uygulanacaktır. Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin, yıllık işletme cetveli bildirme yükümlülüğünü, oluşabilecek yoğunluklar nedeniyle, son günlere bırakmadan yerine getirmeleri, önem arz etmektedir.

2023 yılı yıllık işletme cetvellerinin 30.04.2024 saat 23:59’a kadar bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.