İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulamasına İlişkin Duyuru

İnşaat demiri üreten veya ithal edenler ile ihracatçı, toptancı, bayi, tüccar ve yapı müteahhitlerinin 01/01/2024 tarihinden önce darphanenin işleyiş ve denetiminden sorumlu olan İDİS'e geçmeleri zorunlu kılınmıştır.

Sayın Üyemiz;

Gelir İdaresi Başkanlığı  tarafından yayınlanan  duyuruya istinaden; 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının altıncı bendinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında inşaat sektöründeki belirli girdilerin takibi ve elde edilen verilerin analiz edilmesi, vergi güvenliği yanında deprem kuşağında yer alan ülkemizde yapı güvenliğinin sağlanmasına katkı sunması amacıyla hazırlanan İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği 16/03/2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ uyarınca, Darphanenin işleyiş ve denetiminden sorumlu olduğu İDİS dışında inşaat demirinin üretimi, ihracatı, ithalatı, alışı, satışı ve kullanımı yapılamayacağından inşaat demiri üreten veya ithal edenler ile ihracatçı, toptancı, bayi, tüccar ve yapı müteahhitlerinin 01/01/2024 tarihinden önce İDİS'e geçmeleri zorunlu kılınmıştır.

İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğine ilişkin hususlar ve Sistem Kılavuzu www.darphane.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır.

(Gelir İdaresi Başkanlığı duyurusuna ulaşmak için https://www.gib.gov.tr/insaat-demiri-izleme-sistemi-uygulamasina-iliskin-duyuru tıklayınız.)

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.