Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında.

Resmi Gazete’de yayınlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nin “Tarife ve fiyat listesi” başlıklı maddesi hakkında Ticaret Bakanlığı Bilgilendirmesi

Sayın Üyemiz;

T.C. BURSA VALİLİĞİ Ticaret İl Müdürlüğü tarafından odamıza gönderilen 26.12.2023 tarih ve E-81017999-400-00092346304 sayılı yazıya istinaden;

Bilindiği üzere 19/12/2023 tarih ve 32404 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nin “Tarife ve fiyat listesi” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrası, “(1) Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, ayrıca lokanta, restoran,kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde ise işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur.” şeklinde değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklik 01/01/2024 tarihinde yürürlüğe girecek olup değişikliğe istinaden Bakanlığımız İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan ilgide kayıtlı yazıları doğrultusunda aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir:

- Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe self-servis (masaya servis hizmeti sunulmayan) hizmet verilen işyerlerinde uygulanan tarife ve fiyat listelerinin, sipariş verilen ve ödeme yapılan noktalarda tüketiciler tarafından kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde açıkça yer verilmiş olması koşuluyla ayrıca masalar üzerinde yer verilmesine gerek bulunmamakta, bununla beraber giriş kapısı önünde ise süreklilik arz edecek şekilde bulundurulmalıdır.

- Alışveriş merkezleri gibi mekanlarda, self-servis şeklinde yiyecek ve içecek hizmet verilen ve kendisine tahsis edilmiş oturma alanı bulunmayıp ortak bir servis alanında hizmet verilen işyerlerinin, giriş kapısının önünde tarife ve fiyat listelerine yer verme yükümlülükleri bulunmamakta; ancak sipariş verilen ve ödeme yapılan noktalarda tarife ve fiyat listelerine tüketiciler tarafından kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde açıkça yer verilmelidir.

- Bunun haricinde geleneksel olarak kendine ayrılmış mekanlarda masaya servis hizmeti sunulan işletmelerde tüketicilerin masaya oturmalarını müteakiben ve en geç sipariş verilinceye kadar tarife ve fiyat listelerinin hizmet sunulan masanın üstüne konulması ve giriş kapıları önünde ise süreklilik arz edecek şekilde bulundurulmalıdır.

- Masaya servis hizmeti sunulan işletmelerin müşteri kabulü yapılan birden fazla giriş kapısı olması durumunda ise tarife ve fiyat listelerine her bir giriş kapısı önünde ayrı ayrı yer verilme zorunluluğu bulunmaktadır.

Diğer yandan özellikle son dönemlerde teknolojinin getirdiği yenilikler doğrultusunda dijital aygıtların kullanımının yaygınlaşmasıyla, bazı işletmeler tarafından uygulanan sadece QR kodu okutulması marifetiyle menü görüntülenmesi suretiyle tarife ve fiyat listelerinin ulaşılabilir kılınmasının tek başına yeterli olmadığı ve Yönetmelikteki zorunluluğu karşılamadığı değerlendirilmektedir. Zira mevzuat hükümlerinde tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yazılı, dijital veya elektronik etiket, tarife ve fiyat listesi bulundurulması zorunluluğu bulunmakta ancak tarife ve fiyat listelerine Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yer verilmesinin yanı sıra ek bir hizmet olarak QR kodu kullanılmasında ise sakınca bulunmamaktadır.

Diğer taraftan 20/12/2023 tarih ve 32405 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2024 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ” hükümlerine göre; 2024 yılında tarife ve fiyat listelerinde yer alan her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere 2.172,00 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Örneğin; bir restoranda tüketicilere mercimek çorbası, döner ve sütlaç sunulması halinde anılan yönetmelik hükmü doğrultusunda işyerinin giriş kapısı önünde ve hizmet sunulan masaların üzerinde yer alan tarife ve fiyat listesinde yalnızca mercimek çorbasına ilişkin bilgilere yer verilmemesi halinde işyerine uygulanacak idari para cezası miktarı (1 x 2.172,00) 2.172,00 TL iken mercimek çorbası, döner ve sütlaç ürünlerine ait bilgilerin hiçbirine yer verilmemesi halinde uygulanacak idari para cezası (3x2.172,00) 6.516,00 TL olacaktır.

Bu itibarla odanıza kayıtlı yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin değişikliğe esas olacak uygulamalar hakkında belirtilen açıklamalara riayet edilmesi hususunda gerekli bilgilendirmenin yapılmasını; diğer taraftan Büyükşehir Belediyesi ile ilçe Belediye Başkanlıklarınca yapılacak fiyat etiketi denetimlerinde yukarıdaki açıklamaların dikkate alınması, denetim sonucunda tanzim edilecek tutanak ve eklerinin firma merkezinin Bursa olması halinde İl Müdürlüğümüze; Bursa dışındaki il olması halinde ise o ildeki Ticaret İl Müdürlüğüne gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Şeklindeki Yazısı Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.