Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliğ

Akaryakıt istasyonlarında Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kurulması zorunluluğu getirilmesine ilişkin Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği 5 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza gönderilen 10.10.2023  tarih ve E-34221550-045.01-10926 sayılı yazıya istinaden;

Akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla yürütülen düzenlemelerin devamı mahiyetinde olmak üzere, akaryakıt istasyonlarında Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kurulması zorunluluğu getirilmesine ilişkin Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği 5 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Tebliğ ekte yer almakta olup,

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.