Acente Şube Müdürlerinin Ticaret Siciline Tescili Hk.

Acente Şube Müdürlerinin Ticaret Siciline Tescili Hk.

Acente Şube Müdürlerinin Ticaret Siciline Tescili Hk.

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza gönderilen 26.09.2023 tarih ve E-34221550-050.06.06-10443 sayılı yazıya istinaden;

Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin 24.08.2023 tarihli ve 44 sayılı Kararı uyarınca, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 24.05.2021 tarihli ve E.97354901-045.02-317206 sayılı yazısında belirtilen görüş çerçevesinde, Sigorta Acentelerinin Levha bilgilerine kayıtlı/kayıt olacak şube müdürlerinin ticaret siciline tescil edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, Levhaya kayıt olmak üzere yapılan/yapılacak şube başvurularında şube müdürünün ilgili şubede yetkili olarak tescilli olup olmadığı
hususu kontrol edilecek olup şube müdürünün ilgili şubede yetkili olarak tescilli olmaması halinde şube başvurusu onaylanmayacaktır.

Bununla birlikte, Levhaya kayıtlı mevcut şubelerin şube müdürleri (Levhada kayıtlı) hali hazırda ticaret sicilinde tescilli değiller ise en geç 30 Ekim 2023 tarihine kadar (Bu tarih dahil) ilgili şubede yetkili olarak ticaret siciline tescil işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde ilgili mevzuatta öngörülen müeyyideler uygulanacaktır.

Bu kapsamda, Odamız üyeleri tarafından konuya ilişkin gerçekleştirilecek işlemlerde tescil zorunluluğunun dikkate alınması hususu bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.