Burs Başvurularımız Sona Erdi

Burs Başvurularımız Sona Erdi

Burs Başvurularımız Sona Erdi

Sevgili Gençler;

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası olarak her yıl geri ödemesiz olarak verdiğimiz, bu yıl da Okullarında başarılı olan, desteğe ihtiyaç duyan ve Gerekli Burs başvuru koşullarını taşıyan Lisans düzeyinde okuyan Öğrencilerimize vereceğimiz Burs ile ilgili Başvurular 28 Ağustos tarihi itibariyle başlayacak olup 18 Eylül günü sona erecektir.

Yapılacak değerlendirme ile başvurular arasından uygun bulunan lisans öğrencilerine Burs verilecektir.

Şartları taşımayan öğrencilerin Burs başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Konu ile alakalı sorularınız için 0(224) 573 81 69 (dahili-1113) numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
a) Lise veya dengi okul diploma fotokopisi (okulundan onaylı veya aslı ile birlikte), Nüfus cüzdan fotokopisi,
b) Anne veya babanın sadece e-devlet üzerinden alınmış Vukaatlı Nüfus kayıt örneği (Tüm aile bireylerini gösteren)
c) Adli Sicil Kaydı
d) Gelir ve maaş belgeleri
1- Çalışan anne ve baba için; onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir),
2- Serbest çalışan anne-baba için; b.son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.)
3- Emekliler için; aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir )
Önemli Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.
4- Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için; Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devletten alınabilir. E-devlete giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)
5- Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için; ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı Sayfasından alınabilir.)
6- Anne ve baba adına (isim görünür halde) tapu bilgilerini gösterir liste  (mutlaka e-devletten alınmalıdır.)
Önemli not : Anne, baba adına tapu kaydı yoksa olmadığına dair belge eklenmelidir. Çıktı veya ekran görüntüsü (isim görünür halde) Mutlaka e-devletten alınmalıdır.
7- Anne ve baba adına araç yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü. (mutlaka e-devletten alınmalıdır.) Araç var işaretlendi ise belge eklenmesine gerek yoktur.
Anne, baba dışında (anane, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu kişilerin gelir durumu yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması ve forma eklenmesi gerekmektedir.
e) İkametgah belgesi  
f) İkamet edilen konut kira ise kira kontratı, konut kredisi ödeniyor ise bankadan alınacak yazı.
g) 1 adet fotoğraf
h) Yükseköğretimde okuyan kardeş var ise, bu kişiye ait öğrenci belgesi.            
ı) Okul kazananlardan kazandıklarına dair ÖSYM Sonuç Belgesi (başarı sıralamasını gösteren) fotokopisi, (Okul başladığında, okul kayıt belgesi veya öğrenci belgesi ayrıca alınacaktır. Bu belgeyi getirmeyenlere burs ödemesi başlatılmayacaktır).
i) Ara sınıflarda okuyan öğrenciler okuldan alacakları transkript belgeleri ve sınıf geçme belgeleri başvuru formuna eklenecektir. (bu belgeler gelmeden burs verilse dahi ödeme yapılmayacak ve burs hakkı diğer öğrenciye geçecektir). 
j) Engelli birey var ise raporu. (En az %40 engel şartı aranmaktadır.)
k) Şehit veya gazi yakını olduğuna dair belge.              
l) Öğrencinin çalışmadığına dair e-devletten alacağı hizmet dökümü belgesi

m) Burs başvuru formu.

n)Açık Rıza Beyan Formu