7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu Hk.

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu Hk.

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanununun Başvuru ve Ödeme Süresi Uzatıldı.

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza gönderilen 26.05.2023  tarih ve E-34221550-640-5806 sayılı yazıya istinaden;

9.3.2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesinin 11 inci fıkrası kapsamında yer alan alacakların, yapılandırılması için öngörülen başvuru ve ödeme süreleri 25.5.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7300 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile uzatılmıştır.

Buna göre Kanun kapsamındaki alacakların yapılandırılması için başvuru süresinin sonu 31.5.2023 tarihinden, 30.6.2023 tarihine; ilk taksitlerin ödenme süresinin sonu ise 30.6.2023 tarihinden 31.7.2023 tarihine uzatılmıştır.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.