EYT Kapsamında Emekli Olanların Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi

EYT Kapsamında Emekli Olanların Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi

EYT Kapsamında Emekli Olanların Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hk.

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza gönderilen 11.05.2023 tarih ve E-34221550-045.99-5320 sayılı yazıya istinaden;

30.03.2020 tarih ve 2020/1 sayılı Kredi Garanti Fonu A.Ş.'ye Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Protokol'ün Ek-48'inin Kefalet Kullanım Şartları" başlıklı ikinci maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik yapılarak Birliğimize bağlı oda ve borsaların KOBİ limitleri çerçevesinde faydalanabileceği hale getirilmiştir. Söz konusu ek içeriği ilişikte yer almaktadır.

Bu kapsamda, Oda ve Borsalarımız EYT düzenlemesi çerçevesinde emekli olacak personeli için söz konusu Kredi Garanti Fonu kefaletinden faydalanabilecektir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.