Bursa 2023 Yılı Ekonomik ve Sosyal Göstergesi

Bursa 2023 Yılı Ekonomik ve Sosyal Göstergesi

Bursa 2023 Yılı Ekonomik ve Sosyal Göstergesi

Sayın Üyemiz;

T.C. Bursa Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2023 yılı Bursa İli Ekonomik ve Sosyal göstergeler ile ilgili çalışmalara ekte sunulan dosyadan ulaşabilirsiniz.

Çalışma ile İl hakkında genel bilgiler, İdari Yapı ve Nüfus, Yıllar itibariyle ilçelerin nüfusu, İlin Sosyo/Ekonomik Gelişmişlik Endeksi, İş ve Çalışma Hayatı, Sanayi, Dış Ticaret, Kişi Başına düşen GSYİH ve diğer sosya/ekonomik verilerin yer aldığı veriler hakkında bilgiler verilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.