Tarife Dışı Ekmek Satışlarının Önlenmesi

Tarife Dışı Ekmek Satışlarının Önlenmesi

Tarife dışı ekmek satışlarının önlenmesi ve olası idari yaptırım kararlarına bağlı olarak mağduriyet yaşanmaması adına gelen bilgilendirme.

Sayın Üyemiz,

Tarife dışı ekmek satışlarına ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 07.03.2023 tarih E-34221550-045.99-2420 sayılı yazısı ve ek İç Ticaret Genel Müdürlüğü 00081083154 sayılı yazıları evrak ekindedir.

Tarife dışı ekmek satışlarının önlenmesi ve olası idari yaptırım kararlarına bağlı olarak mağduriyet yaşanmaması adına T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğünden Birliğimize intikal eden ilgi yazı ekte gönderilmektedir.

Önemle bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.