• YKTS-KEP ve UETS

YKTS-KEP ve UETS

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza gönderilen 03.03.2023 tarih ve E-34221550-100-2303 sayılı yazısına istinaden;

Muhtelif konu başlıklarındaki tebligat prosedürlerine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı e-tebligat sistemi (KETSİS) ile Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'nin (UETS) kullanımına dair gümrük idarelerinin talimatlandırılması ve UETS'ye ilişkin olarak Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi'nde (YKTS) yapılan değişikler konulu genel yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.

Dosyalar

  YKTS-KEP ve UETS