• Vnukova Havalimanı “Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kompleksi” Proje Önerisi

Vnukova Havalimanı “Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kompleksi” Proje Önerisi

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza gönderilen 24.02.2023 tarih ve E-34221550-720-1936  sayılı yazısına istinaden;

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 14.02.2023 tarih ve 082772614 sayılı yazısı.
İlgi yazıda, Moskova Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Rusya Federasyonu'nun Domodedovo, Sheremetyevo ve Zhukovski Havalimanları ile birlikte Vnukova Havalimanı'nın Moskova'da hizmet vermekte olan dört uluslararası havaliman gerçekleştirilmekte olduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Moskova Büyükelçiliğimize iletilen "Vnukova Uluslararası Havalimanı A.Ş." ticaret unvanlı bir Rus firmasının 28.12.2022 tarihli yazısına atfen, söz konusu yazının ekinde yer alan sunumda özetle, adı geçen havalimanı sınırları yakınında 7,7 hektarlık bir alanda anılan firma tarafından inşa edilmesi öngörülen "Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kompleksi" çatısı altında yer alacak 1.000 adet mağaza (showroom) ve antrepo hizmeti imkanı veren depolar ile son dönemdeki jeopolitik gelişmeler doğrultusunda Rusya pazarında ortaya çıkan ticari fırsatların Türk firmaları tarafından değerlendirilebileceğinin ifade edildiği bir proje önerisinde bulunulduğu ifade edilmektedir.

Rusya pazarına özellikle mal ihracatı yapan/yapacak olan firmalarımız için uzun vadeli kiralama imkanı ile tam zamanlı depo ve lojistik hizmetleri sunulacağının belirtildiği "Vnukova Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kompleksi" projesi hakkında hazırlanan sunum ekte iletilmekte olup, firma yetkilisinin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. 

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.

Dosyalar

  Vnukova Havalimanı “Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kompleksi” Proje Önerisi