Meydana Gelen Deprem Felaketi Nedeniyle Yerine Getirilmesi Gereken Yükümlülüklerin Ertelenmesi

Meydana Gelen Deprem Felaketi Nedeniyle Yerine Getirilmesi Gereken Yükümlülüklerin Ertelenmesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün meydana gelen deprem felaketi nedeniyle yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin ertelenmesi uygun görülmüştür.

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza gönderilen 26.02.2023 tarih ve E-34221550-045.99-1978 sayılı yazısına istinaden; 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün meydana gelen deprem felaketi nedeniyle yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin ertelenmesi konulu genel yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.