• Mesleki Beceri Seferberliği

Mesleki Beceri Seferberliği

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza gönderilen 20.02.2023  tarih ve E-34221550-622.99-951 sayılı yazısına istinaden;

Mesleki Beceri Seferberliği, TOBB ve UNICEF'in girişimleriyle iş dünyasının liderliğinde yürütülen ve ülke çapında bir iletişim kampanyası ile desteklenen çok paydaşlı bir girişimdir. Amacı, Türkiye'deki özel sektör firmalarını, gençlerin gelecekte en iyi şekilde istihdam edilebilirliklerini desteklemeye dönük ortak bir vizyon etrafında bir araya getirerek, onlar için kaliteli iş yeri temelli öğrenme fırsatlarının artırılmasını destekleme konusunda harekete geçirmektir. İşverenler, zorunlu eğitimlerini tamamlayan gençler (14-17) için mesleki eğitimden istihdam ve staj imkanı sağlayarak, onların iş hayatına geçişi kolaylaştıracak temel becerilerle donatılmasına destek olacaklardır.

Bu kapsamda MEB, TOBB ve UNICEF arasında 17.01.2023 tarihinde bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. 

Mesleğim Hayatım Portalına https://mhbasvuru.meb.gov.tr  linkinden ulaşailirsiniz.

Mesleki Beceri Seferberliği Tanıtım Filmine   https://www.youtube.com/watch?v=pnxHjUhtjrc  linkinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.

Dosyalar

  Mesleki Beceri Seferberliği