• Deprem Felaketi Sebebiyle Uygulanacak İşlemler

Deprem Felaketi Sebebiyle Uygulanacak İşlemler

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza gönderilen 17.02.2023  tarih ve E-34221550-100-1748 sayılı yazısına istinaden;

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, depremden etkilenen yükümlülerin mağduriyet yaşamamasını teminen, gümrük rejimleri ve uygulamaları kapsamında yükümlülük getiren ve hak düşümüne sebep olan sürelerin durdurulması/uzatılması ile transit rejimi kapsamındaki bazı para cezalarına dair tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine Ticaret Bakanlığı tarafından gönderilen yazıya ilişkin bilgi verilmektedir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımla,

Dosyalar

  Deprem Felaketi Sebebiyle Uygulanacak İşlemler