• SGK Duyurusu

SGK Duyurusu

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza gönderilen 11.02.2023  tarih ve E-34221550-800-1499  sayılı yazısına istinaden;

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Birliğimize intikal ettirilen, deprem felaketi nedeniyle prim borçlarının ödenme süreleri ile kuruma verilmekle yükümlü olunan bilgi, belge ve beyannamelerin verilme sürelerinin ertelenmesine dair duyuru ekte iletilmiştir.
 

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.

Dosyalar

  SGK Duyurusu