• 26. Tüketici Ödülleri İlanı

26. Tüketici Ödülleri İlanı

Sayın Üyemiz;

Bursa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından odamıza gönderilen 21.12.2022 tarih ve 2471 sayılı yazısına istinaden;

Tüketici bilincinin geliştirmek ve bu yönde hak arama alışkanlıklarını yaygınlaştırmak, tüketici haklarına saygılı kişi, kurum ve kuruluşları teşvik etmek, tüketicinin korunmasının bilinçlendirmesi  ile ilgili bilimsel çalışmaları özendirmek amacıyla hak sahiplerine 2022 yılı faaliyetleri de dikkate alınarak her yıl verilen Tüketici ödüllerinin bu yıl 26.'sı verilecek olan ödüller altı dalda verilecektir. 26. Tüketici ödülleri ilan metni ve başvuru formları ektedir. 

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.

Dosyalar

  26. TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ İLANI HK   Bilimsel Çalışma Ödülü   Bilinçli Tüketici Ödülü   Radyo-Televizyon Programı Ödülü   Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü   Tüketici Özel Ödülü   Yazılı Basın Tüketici Ödülü