26. Tüketici Ödülleri İlanı

26. Tüketici Ödülleri İlanı

Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla 2022 yılı faaliyetleri dikkate alınarak altı dalda Tüketici Ödülü verilecektir.

Sayın Üyemiz;

Bursa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından odamıza gönderilen 21.12.2022 tarih ve 2471 sayılı yazısına istinaden;

Tüketici bilincinin geliştirmek ve bu yönde hak arama alışkanlıklarını yaygınlaştırmak, tüketici haklarına saygılı kişi, kurum ve kuruluşları teşvik etmek, tüketicinin korunmasının bilinçlendirmesi  ile ilgili bilimsel çalışmaları özendirmek amacıyla hak sahiplerine 2022 yılı faaliyetleri de dikkate alınarak her yıl verilen Tüketici ödüllerinin bu yıl 26.'sı verilecek olan ödüller altı dalda verilecektir. 26. Tüketici ödülleri ilan metni ve başvuru formları ektedir. 

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.