• Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı

Sayın Üyemiz;

İlgili komite toplantısında alınan “bağımsız denetime tabi firmaların denetim kriterlerinin enflasyonun altında kalması nedeniyle, firmaların daha fazla denetime tabi olmak zorunda kalmaları ve bunun oluşturduğu mağduriyetin giderilmesi için güncelleme yapılmasına dair komite kararı TOBB ile paylaşılmıştır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza gönderilen 02.12.2022 tarih ve E-34221550-045.99-12683 sayılı yazısına istinaden;

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 6434)
30.11.2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.

Dosyalar

  Üst yazı   EK