• Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik Hk.
  • Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik Hk.

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik Hk.

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza gönderilen 02.11.2022 tarih E-34221550-045.99-11458 sayılı yazısına istinaden;

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından birliğimize iletilen ilgi yazıda, Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik'te düzenleme yapılması ihtiyacı duyulduğu ve bu amaçla taslak yönetmelik hazırlandığı ifade edilmektedir.
Bu kapsamda söz konusu taslağa yönelik olarak görüş ve önerilerinizin "Görüş Bildirme Formu"na işlenerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) (mustafa.findikoglu@tobb.org.tr) 15.11.2022 tarihine kadar iletilmesinden memnuniyet duyulacaktır.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.

Dosyalar

  EK