• Doğrudan Temin Yöntemi ile Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ Taslağı Hakkında Görüş

Doğrudan Temin Yöntemi ile Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ Taslağı Hakkında Görüş

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza gönderilen 26.10.2022 tarih E-34221550-010.05-11194 sayılı yazısına istinaden;

Kamu İhale Kurumu tarafından Birliğimize iletilen "Doğrudan Temin Yolu İle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ Taslağı" konulu yazı ekte yer almakta olup, bu kapsamda görüş ve değerlendirmeler talep edilmektedir. Bilgilerinizi ve konu ile ilgili görüş ve değerlendirmelerinizi Görüş Değerlendirme Formu ile 04.11.2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Birliğimize (sanayi@tobb.org.tr) iletmeniz gerekmektedir.

Konu ile ilgili yazışma ekte gönderilmiştir.

Saygılarımızla.

Dosyalar

  EK