•  İran İthalat Yasakları

İran İthalat Yasakları

Sayın Üyemiz; 

Türkiye Odalar ve Borsalar Bİrliği tarafından odamıza gönderilen 25.10.2022 tarih ve E-34221550-100-11062 sayılı yazısına istinaden İlgi'de kayıtlı yazıda, Tahran Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atfen, İran'da halihazırda uygulanmaya devam eden ithalat yasaklarına dair güncel yasaklı gümrük tarife pozisyonu listesi ve ilgili bilgi notunun gönderildiği belirtilmiştir. Yazıda devamla, söz konusu düzenlemelere ilişkin dosyalara https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/guneyasya/iran/raporlar/musavirlik-raporlari/iranin-ithalat-ve-kambiyo-duzenlemeleri bağlantısından da erişilebileceği ifade edilmiştir. 

Bilgilerinize sunar iyi günler dileriz.

Saygılarımızla.

Dosyalar

  EK