Lokanta ve Restoran İşletmecileri Sektörel Toplantıda Bir Araya Geldi.

Lokanta ve Restoran İşletmecileri Sektörel Toplantıda Bir Araya Geldi.

Sektörel sorunların görüşüldüğü toplantı, meslek komite başkanı Mustafa Dere’nin açılış konuşmasıyla başladı, görüşülecek konular hakkında bilgiler aktaran Dere, sonrasında katılımcıların kendilerini tanıtması için söz verdi.

11 Şubat Cumartesi günü Odamızda, 11. Meslek Grubu Üyeleri olan Lokanta Ve Restoran İşletmecileri bir araya geldi. Yaşadıkları sıkıntıların çözümü ve gelecekte yapacakları yatırımlara yönelik vizyon oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız Ergün Efendioğlu, Meclis Başkanımız Erol Hatırlı, Nitelikli Eleman konularında bilgi vermek üzere eğitimden sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Murat Öztürk, 11. Meslek grubu temsilcileri yönetim kurulu üyemiz İslam Kurtiş ve Sadettin Ünver, 11. meslek komitesi başkanımız Mustafa Dere ve komite üyelerimiz, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Yahya Safran, Orhangazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden Nihal Uysal Aydın, Orhangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden Metin Aygün, Orhangazi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden Cihan Şen ve çok sayıda üye katılım sağladı.

Sektörel sorunların görüşüldüğü toplantı, meslek komite başkanı Mustafa Dere’nin açılış konuşmasıyla başladı, görüşülecek konular hakkında bilgiler aktaran Dere, sonrasında katılımcıların kendilerini tanıtması için söz verdi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Ergün Efendioğlu; toplantıya ev sahipliği yapmaktan ötürü mutluyuz, sektörün sorunlarını çözümüne kavuşturmak için yapılması gereken çalışmalarda elimizden geleni yapmaya çalışılacağız diyerek tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu.

İlçemizde turizmin geleceğinin neler olacağı ve üyelerin gelecekte ne gibi yatırımlar yapması gerektiği hakkında söz alan işletme sahipleri, şehir merkezinin rahatlaması ve belirli noktalarda konumlandırma yapılması için turizme yönelik hizmet verebilecek olan işletmelerin şehir dışına taşınmasının uygun olabileceğini belirtti. Ayrıca bir vizyon çizerek gerekli yatırımların şimdiden yapılması gerektiği fikrini beyan ettiler.

Özellikle, aşçı, servis elemanı, garson gibi yetişmiş eleman ihtiyacının çok fazla olduğu konusunda fikir beyan eden işletme sahipleri, bu konuda meslek örgütlerinin çalışmalar yapmasını talep etti. Nitelikli eleman ihtiyacı ve çözüm yolları hakkında İlçemizde bulunan Meslek Yüksek Okulu ile görüşmelerin yapılıp, bu konudaki taleplerin iletilmesi hususunda hem fikir olundu.

Denetimle ilgili hususlarda toplantıya katılan Belediye ruhsat işleri, zabıta müdürlüğü ve ilçe tarım ve hayvancılık müdürlüğü bu konularda özellikle hassas davranıldığını ifade etti.

Orhangazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden Nihal Uysal Aydın, “Vatandaşların işyeri açılışlarında daha duyarlı davranması gerektiğini belirterek, ruhsat alamayacakları yerlere işyeri açmaya kalkmasınlar, yatırım yapıldıktan sonra ruhsat alamadıklarında yaşadıkları sıkıntılar geri dönüşü olmayan problemlere neden olmaktadır. Ruhsat bölümü olarak özellikle vatandaşların açacakları işletmelerini prosedürlere uygun olarak açmalarını ve açarken de hangi noktalarda çok dikkatli olmaları gerektiği konusunda iyi araştırma yapmalarını ve buna göre işyeri açmaları konusunda uyarıyoruz. Zira, bir örnek vermek gerekirse, hiç bacası olmayan bir yerde işyeri açıp sonradan baca çıkamadıkları için çok zor durumda kalınabilmekte, hatta işyeri kapatılmak zorunda kalınabilmekte. Buna benzer örnekleri çoğaltabiliriz.“ dedi.

Kayıtlı Üyelerin Varlığının Devamı İçin, Kayıtdışı Denetimlerin Yapılması Şart!

Toplantıya katılan üyelerin genel olarak üzerinde durduğu hususlardan birisi de haksız rekabet olduğunu belirterek konuyu şu şekilde paylaştılar; “Ticari faaliyet gösteren bizler, mevcut vergisini düzenli ödeyen, istihdam sağlayan, yasal yükümlülüklerini yerine getiren işletmeleriz. Haksız rekabet hallerinde yani kanunda da açık bir ifadeyle, bir kişi ya da kurumun bir diğeri üzerinde herhangi bir alanda uyguladığı zarar verici hareketleri ile kast edilen durumlardan dolayı, bizler zor durumda kalıyoruz. Rekabetin ve geçimin her geçen gün çok daha fazla arttığı son yıllarda, kayıt içinde olan bizim gibi işletmelerin ayakta kalabilmesi için denetim mekanizmalarının acilen kayıt içinde olan bizim gibi işletmelerin lehine denetimlerini başlatmalarını talep ediyoruz.

Ayrıca bir diğer konuda Suriyelilerin iş yeri açması durumunda, yetkili kurumlardan belge almadan, çalışma izni ve ruhsatı olmadan faaliyetlerini yürütmesidir. Tespit edilenlerin kapatılmaması bizim gibi işletmelerin kayıt dışı ve haksız rekabetle mücadelede yaşadıkları zorluklara bir yenisini daha eklemektedir” denildi.

Belediye yetkilileri ise, “Suriyelilerin açmış olduğu veya diğer işyerlerinin tamamının ruhsatsız olmadığı, denetimlerde bu türdeki ruhsatsız işyerlerine gerekli müdahaleler yapılıp işyerleri mühürlenmektedir. Buna rağmen tekrar mührü kırıp işyerlerini usulsüz olarak faaliyete geçirenlerde ayrıca mahkemeye verilerek hukuki süreç başlatılmaktadır” diyerek açıklamalarını yaptılar.

Yeni Yasal Düzenlemelerle, Mevcut İş Yeri Sayısı Değerlendirilerek, Yenilerinin Açılması Kontrol Altında Tutulmalıdır.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yahya Safran, “ Özellikle bölgede talebi karşılayan işyeri olmasına rağmen, ardı ardına bir çok aynı işi yapan işyeri açılmakta bu durum hem mevcut iş yerlerini sıkıntıya sokuyor hem de iş yerini yeni açan işletmeleri sıkıntıya sokmaktadır. Bu konuda nüfus ve talep göz önünde bulundurularak sektörel anlamda şehir envanteri çıkarılması ve ilgili kurumlarca bu iş yerlerin açılması konusunda bir sınırlandırma getirilmesinin yasal yolları oluşturulmalıdır.” dedi.

İşyeri Açılış İşlemlerinin Tek Bir Noktadan Yapılabilir Olması Gerekir.

Toplantıda, özellikle iş yeri açacak olan kişilerin mutlaka belli bir eğitimden geçirilmesi gerektiğine. Ayrıca bürokrasiyi azaltmak için iş yeri açılışlarında resmi evrakların işlemlerinin bir noktadan yürütülmesi işleyişin daha çabuk yapılabilmesi için önemli olduğu,  denetimlerin tüm üyeler için aynı standartta yapılması gerektiği, her kurumun diğerinden habersiz denetime gitmesinin oluşturduğu olumsuz etkilerine değinen işletme sahipleri, bu menfaatlerin korunması amacıyla kayıt dışının denetlenmesinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi gerektiği düşüncelerini paylaştılar.       

Orhangazi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden katılan yetkililer ise, denetimlerin üst merciiler ile alo ihbar hattından gelen ihbarlar doğrultusunda ve kayıtlı olarak geldiğini, bu kayıtlar doğrultusunda mutlaka denetleme yaptıklarını ve denetimlerde bakanlığın ve mevzuatın belirttiği listelerin kullanılması gerektiğini belirterek, bunun dışına çıkmalarının ve eksik veya taraflı bir denetim yapamayacaklarını ifade ederek, en ufak bir uygunsuzlukta Cumhuriyet Savcılıklarının sorgusuna tabi olduklarını belirttiler.

Orhangazi dışından bölgedeki sanayi kuruluşlarına yemek hizmeti veren firmalarla rekabet edemediklerini belirten üyelerin talebine karşılık olarak, Meclis Başkanı Erol Hatırlı “ Orhangazi TSO olarak çalışmalarını yürüttüğümüz esnaf satın alma toplantılarına üyelerimizin katılmasının önemli olacağını düşünüyorum. İlkini gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda verimli olduğuna dair geri bildirimleri her iki taraftan da aldık. Sizlerde önümüzdeki günlerde yapacağımız bu ikili görüşmelere katılım sağlarsanız, konunun muhataplarıyla bire bir görüşme fırsatı yakalayabilirsiniz” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Ergün Efendioğlu; KOSGEB vb. destek konularında bilgiler aktarıldı ve bu konuda odamızda hizmet veriyoruz, her türlü soru için odamıza gelebilirsiniz, bir diğer hususta da satın alma toplantılarını üyelerimizin katılım sağlamasının faydalı olacağını düşünüyorum, bu konuda ki çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz sizleri de katılımcı olarak bu toplantılarda görmek istiyoruz. Nitelikli eleman konusunda ki talepler oldukça fazla, meslek yüksekokulu ile bu konuları istişare ederek yapılabilecek çalışmalar hakkında onlardan da yardım isteyeceğiz. Özellikle sektörel açıdan talepten çok daha fazla aynı iş dalında faaliyet gösteren işletmelerin varlığı ciddi anlamda hem bölge ekonomisine hem de ülke ekonomisine zarar veriyor bu konuda da gerekli merciler ile konuları yıllardır paylaşıyoruz ve Bakanlıklarla uzun süredir paylaşımlarda bulunuyoruz. Sanıyorum ki önümüzdeki zaman içerisinde bu durumun düzeltilmesi için yasal düzenlemeler başlatıldı. Çünkü son zamanlarda ticari hayatın iyileştirilmesi yönünde sürekli yasa taslakları hakkında Odamızdan görüşler talep ediyorlar ve bizlerde buradan çıkan sonuçları yine kendileriyle paylaşıyoruz.”

Ayrıca Esnaf Odası Başkanı Yahya Safran ‘ın da dediği gibi, nüfus ve talep göz önünde bulundurularak sektörel anlamda şehir envanteri çıkarılması ve ilgili kurumlarca bu iş yerlerin açılması konusunda bir sınırlandırma getirilmesinin yasal yolları oluşturulması fikrine bizlerde katılıyoruz. Hatta son yıllarda yaptığımız tüm toplantılarda önümüze çıkan en önemli konu başlığı, tüm sektörlerde aynı alanda ihtiyacın çok üzerinde açılmış olan işyerlerinin olduğu konusuydu. Bu konunun çözüme kavuşturulması ile milli servetin yok olmasının önüne geçilecek, devletin vergi tahsilatını kolaylaştıracak, istihdam sağlayıcılarını rahatlatacak, milli gelir dengesinde düzensizliğin önü kesilecek, hizmet ve üründe kaliteyi getirecektir” dedi.

Toplantının ardından 11. Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Dere “ Başkanımızın da dediği gibi konuşulan tüm konular tek tek not alındı, bu konular Meslek Komitemizle yapacağımız toplantıdan sonra bir rapor halinde yönetim kurulumuza sunulacak ve sonrasında ilgili mercilere iletilecek. Katılımlarınızdan dolayı herkese tek tek teşekkürlerimi sunuyorum” demesinin ardından toplantıya son verildi.